Najpopularniejsze szkolenia

rekomendowane przez ekspertów

OtwarteMultimedialne

Najpopularniejsze szkolenia

rekomendowane przez ekspertów

OtwarteMultimedialne

Najnowsze

Likwidacja PIT dla młodych
– omówienie zmian w ustawie PIT i innych obowiązków płatnika podatku dochodowego w roku 2019

Od 1 sierpnia 2019 roku zacznie obowiązywać zwolnienie podatkowe w PIT dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia . Wprowadzenie nowej ulgi wpłynie już w obecnym roku, na zasady poboru zaliczek przez płatników wypłacających należności w ramach umów o pracę oraz umów zlecenia.

Szkolenie wyjaśnia, co w praktyce dla płatników podatku PIT oznacza wprowadzenie zmian i wskazuje, kiedy nie będą oni musieli potrącać zaliczek od wynagrodzenia wypłacanego osobom do 26 roku życia. Dodatkowo przedstawione zostaną również najistotniejsze wątpliwości interpretacyjne dotyczące prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych, w oparciu o aktualne stanowiska organów skarbowych i sądów administracyjnych.

Szkolenia otwarte

Pracownicze Plany Kapitałowe 2019
– jak wdrożyć nowe obowiązki w firmie

4 października Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która oznacza rewolucję w oszczędzaniu na starość i obejmie prawie wszystkich zatrudnionych. W ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawca, pracownicy oraz państwo mają wspólnie składać się na dodatkowe świadczenie emerytalne odkładając do PPK od 3,5% do nawet 8% wynagrodzenia. Od lipca 2019 roku każda firma zatrudniająca ponad 250 osób będzie musiała zaoferować im Pracowniczy Plan Kapitałowy. Potem obowiązek zostanie rozszerzony praktycznie na wszystkich pracodawców.

Trzecia odsłona zmian w prawie pracy w 2019 roku.

– świadectwa pracy, uprawnienia rodzicielskie, mobbing i dyskryminacja.

Rok 2019 obfituje w liczne zmiany przepisów prawa pracy. Przed nami trzecia odsłona zmian przepisów kodeksu pracy. W dniu 16 maja 2019 r. sejm uchwalił bowiem ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz. 1043), która wejdzie w życie 7 września br. Zgodnie z uzasadnieniem, oczekiwana nowelizacja dotyczy wprowadzenia zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.

Zatrudnianie cudzoziemców dla praktyków z uwzględnieniem najnowszych zmian od 1 stycznia 2019 r.

Kompleksowe szkolenie poświęcone tematyce związanej z zatrudnianiem cudzoziemców.

Kompleksowe szkolenie poświęcone tematyce legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Skierowane do właścicieli firm, agencji pracy tymczasowej oraz pracowników działów kadrowo-płacowych i HR. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie zasad legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców, aspektów rozliczeń podatkowych oraz ubezpieczenia społecznego a także problematyki prawa pracy, świadczeń socjalnych i delegowania cudzoziemców za granicę. Podczas szkolenia przedstawione zostaną liczne przykłady praktyczne wraz z szczegółowymi objaśnieniami.

,,ABC i D’’ Dokumentacji pracowniczej w 2019 roku.

1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać zmiany w Kodeksie pracy, które umożliwiają prowadzenie akt osobowych i innej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy w postaci e-dokumentacji. Nowe przepisy skracają również okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, jednak zdecydowanie poszerzają zakres dokumentów podlegających archiwizacji.

Szkolenia multimedialne

Dokumentacja pracownicza 2019

Szkolenie prowadzone przez eksperta prawa pracy wyjaśnia wszelkie wątpliwości związane z rewolucyjnymi zmianami w dokumentacji pracowniczej jakie weszły w życie w 2019 roku, skupiając się na praktycznych aspektach stosowania nowych przepisów.

Pracownicze Plany Kapitałowe 2019.
Jak wdrożyć nowe obowiązki w firmie.

Szkolenie skierowane jest dla osób, które będą wdrażały PPK w swojej firmie i koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie należy podjąć aby przygotować się na nadchodzące zmiany oraz z sukcesem wdrożyć Pracowniczy Plan Kapitałowy.

Prawo pracy 2019 – kompleksowe ujęcie zmian w Kodeksie pracy w zakresie m.in.: ochrony danych osobowych, świadectw pracy, ochrony przedemerytalnej, mobbingu i dyskryminacji.

Otrzymujesz praktyczną wiedzę w formie ponad 80-cio minutowego nagrania wideo dostępnego on-line z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Analizujemy najważniejsze zmiany kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz inne istotne kwestie jakie zostały zmodyfikowane w tematyce prawa pracy.

Kontakt

Administratorem Twoich danych osobowych jest IQ2 Górski, Fiedorowicz sp.j. z siedzibą w Łodzi (93-119),
ul. Nieszawska 20/26, numer KRS 0000325281. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.