Najpopularniejsze szkolenia

rekomendowane przez ekspertów

Najnowsze

Prawo Pracy w 2019 r.

Celem szkolenia jest omówienie licznych, istotnych zmian, jakie dokonane zostały w prawie pracy w 2019 roku oraz tych, które dopiero wejdą w życie.

Od początku 2019 roku już obowiązują rewolucyjne zmiany w zakresie: prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej, wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców, stosowania ustawy o związkach zawodowych, jak również zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń oraz odpowiedzialności pracodawców z tym związanej. Systematycznie, krok po kroku, wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące pracowniczych  planów kapitałowych. Przed nami zaś planowana zmiana kodeksu pracy wynikająca z art. 4 rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem skutecznego stosowanie przepisów RODO, wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679.

Pozostałe szkolenia

,,ABC i D’’ Dokumentacji pracowniczej w 2019 roku

1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać zmiany w Kodeksie pracy, które umożliwiają prowadzenie akt osobowych i innej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy w postaci e-dokumentacji. Nowe przepisy skracają również okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, jednak zdecydowanie poszerzają zakres dokumentów podlegających archiwizacji.

Kontakt

Administratorem Twoich danych osobowych jest IQ2 Górski, Fiedorowicz sp.j. z siedzibą w Łodzi (93-119),
ul. Nieszawska 20/26, numer KRS 0000325281. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.