Najpopularniejsze szkolenia

rekomendowane przez ekspertów

OtwarteMultimedialne

Najpopularniejsze szkolenia

rekomendowane przez ekspertów

OtwarteMultimedialne

Najnowsze

Likwidacja PIT dla młodych
– omówienie zmian w ustawie PIT i innych obowiązków płatnika podatku dochodowego w roku 2019

Od 1 sierpnia 2019 roku zacznie obowiązywać zwolnienie podatkowe w PIT dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Wprowadzenie nowej ulgi wpłynie już w 2019 roku na zasady poboru zaliczek przez płatników wypłacających należności w ramach umowy o pracę oraz umów zlecenia.

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się w firmie problematyką kadrowo – płacową. Przydatne będzie zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę z zagadnieniami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i dla doświadczonych praktyków chcących zaktualizować posiadaną wiedzę, w oparciu o bieżące stanowisko wynikające z orzecznictwa i interpretacji administracji skarbowej.

Szkolenia otwarte

Zatrudnianie cudzoziemców dla praktyków z uwzględnieniem najnowszych zmian od 1 stycznia 2019 r.

Kompleksowe szkolenie poświęcone tematyce związanej z zatrudnianiem cudzoziemców. Kompleksowe szkolenie poświęcone tematyce legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Skierowane do właścicieli firm, agencji pracy tymczasowej oraz pracowników działów kadrowo-płacowych i HR. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie zasad legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców, aspektów rozliczeń podatkowych oraz ubezpieczenia społecznego a także problematyki prawa pracy, świadczeń socjalnych i delegowania cudzoziemców za granicę. Podczas szkolenia przedstawione zostaną liczne przykłady praktyczne wraz z szczegółowymi objaśnieniami.

Trzy odsłony zmian w prawie pracy w 2019 roku

– kolejne ważne zmiany kodeksu pracy już 7 września br.

Rok 2019 obfituje w liczne zmiany przepisów prawa pracy. Pierwsza odsłona ważnych zmian dokonała się od 1 stycznia br. zarówno w kodeksie pracy, jak i przepisach wykonawczych. Wprowadzone zostały m.in. nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (w tym w postaci elektronicznej), wydawania kopii całości lub części tej dokumentacji pracownikom i innym osobom uprawnionym oraz jej niszczenia po upływie okresu przechowywania.

Pracownicze Plany Kapitałowe 2019. Jak wdrożyć nowe obowiązki w firmie.

Szkolenie skierowane jest dla osób, które będą wdrażały PPK w swojej firmie i koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie należy podjąć aby przygotować się na nadchodzące zmiany oraz z sukcesem wdrożyć Pracowniczy Plan Kapitałowy. 4 października Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która oznacza rewolucję w oszczędzaniu na starość i obejmie prawie wszystkich zatrudnionych. W ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawca, pracownicy oraz państwo mają wspólnie składać się na dodatkowe świadczenie emerytalne odkładając do PPK od 3,5% do nawet 8% wynagrodzenia.

Prawo Pracy w 2019 r. z uwzględnieniem zmian kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych RODO

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), jak również innych istotnych zmian, jakie dokonane zostały w prawie pracy w 2019 roku. W związku z powyższym, w trakcie szkolenia zgłębiona zostanie także problematyka dotycząca: zmian w zakresie prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej, wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców, nowych zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń oraz odpowiedzialności pracodawców z tym związanej, stosowania zmienionej ustawy o związkach zawodowych oraz wprowadzenia w życie przepisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych.

,,ABC i D’’ Dokumentacji pracowniczej w 2019 roku.

1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać zmiany w Kodeksie pracy, które umożliwiają prowadzenie akt osobowych i innej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy w postaci e-dokumentacji. Nowe przepisy skracają również okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, jednak zdecydowanie poszerzają zakres dokumentów podlegających archiwizacji.

Szkolenia multimedialne

Rewolucyjne zmiany w ustawie o PIT. Likwidacja PIT dla młodych, zmiana stawki z 18% na 17% oraz inne obowiązki płatników podatku dochodowego w 2019 roku.

Szkolenie prowadzone przez naszego eksperta wyjaśnia wszelkie wątpliwości związane z przełomowymi zmianami w ustawach podatkowych, które wchodzą w życie od sierpnia i października 2019 roku.

Zatrudnianie cudzoziemców dla praktyków – z uwzględnieniem najnowszych zmian od 1 stycznia 2019 roku.

Ekspert w ramach szkolenia wyjaśnia wszelkie wątpliwości związane ze zmianami prawnymi w zakresie zatrudniania cudzoziemców w naszym kraju.  Porusza m. in. takie kwestie jak: legalny wjazd, pobyt oraz podejmowanie pracy w Polsce,  głównie przez obywateli krajów spoza UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dokumentacja pracownicza 2019

Szkolenie prowadzone przez eksperta prawa pracy wyjaśnia wszelkie wątpliwości związane z rewolucyjnymi zmianami w dokumentacji pracowniczej jakie weszły w życie w 2019 roku, skupiając się na praktycznych aspektach stosowania nowych przepisów.

Pracownicze Plany Kapitałowe 2019.
Jak wdrożyć nowe obowiązki w firmie.

Szkolenie skierowane jest dla osób, które będą wdrażały PPK w swojej firmie i koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie należy podjąć aby przygotować się na nadchodzące zmiany oraz z sukcesem wdrożyć Pracowniczy Plan Kapitałowy.

Prawo Pracy w 2019 roku. Nowe prawa i obowiązki z uwzględnieniem zmian kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), od maja 2019 roku.

Otrzymujesz praktyczną wiedzę w formie ponad 70-cio minutowego nagrania wideo dostępnego on-line z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Analizujemy najważniejsze zmiany kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz inne istotne kwestie jakie zostały zmodyfikowane w tematyce prawa pracy.

Kontakt

Administratorem Twoich danych osobowych jest IQ2 Górski, Fiedorowicz sp.j. z siedzibą w Łodzi (93-119),
ul. Nieszawska 20/26, numer KRS 0000325281. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.